ABOUT US

image

เริ่มจัดตั้งโดยชื่อ เชาวศิลป์ก่อสร้างเมื่อปี พศ 2520 โดยมี คุณ สุวัฒว์ วรพันธุ์พงศ์ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมา และต่อมาได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลป์สถาปัตย์ (2525) ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐ ลักษณะงานของ ช.ศิลป์สถาปัตย์ เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ โรงพยาบาล อาคารโรงเรียน ศาลประจำจังหวัด อาคารสำนักงานตำรวจวันท XXXXXXXXX ช.ศิลป์สถาปัตย์ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 5 ล้านบาท ช.ศิลป์สถาปัตย์ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อทำให้ ช.ศิลป์สถาปัตย์ สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่ราย ที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้

banner