ช.ศิลป์สถาปัตย์(2525) Ch.Silpa
Architecture(1982)รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคาร
สำนักงาน หน่วงงานราชการ โรงพยาบาล ศาล
อาคารสำนักงานตำรวจ

รู้จัก


ช.ศิลป์สถาปัตย์


เริ่มจัดตั้งโดยชื่อ เชาวศิลป์ก่อสร้างเมื่อปี พศ 2520 โดยมี คุณ สุวัฒว์ วรพันธุ์พงศ์ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมา
และต่อมาได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลป์สถาปัตย์ (2525) ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 2
ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐ ลักษณะงานของ
ช.ศิลป์สถาปัตย์ เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ โรงพยาบาล อาคารโรงเรียน
ศาลประจำจังหวัด อาคารสำนักงานตำรวจ

image


บริการของเรา


Our Services-

รับออกแบบและเขียนแบบ

-

โรงพยาบาลสถานพยาบาล

-

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ช หอพัก อพาร์ทเม้นท์

-

อาคาร สำนักงาน

ผลงานของเรา


Our Worksบทความที่น่าสนใจ


Top Blogs